Danh sách các tên đường ở quận 12, Tphcm trong năm 2020

Chào các bạn. Trong bài viết này tôi sẽ mang đến cho các bạn những thông tin về các con đường tại quận 12, Tphcm. Nào hãy tìm hiểu ngay để rõ hơn việc này.

Danh sách tên đường ở Quận 12, Tphcm mới nhất

Chúng tôi đã cập nhật trên của các con đường mới nhất 2020. Gồm những tên đường cũ và tên đường mới hiện tại. Cụ thể:

 • Đường An Lộc, Quận 12
 • Đường An Phú Đông, Quận 12
 • Đường An Phú Đông 1, Quận 12
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12
 • Đường An Phú Đông 27, Quận 12
 • Đường An Phú Đông 3, Quận 12
 • Đường An Phú Đông 9, Quận 12
 • Đường Bùi Công Trừng, Quận 12
 • Đường Bùi Văn Ngữ, Quận 12
 • Đường Cao tốc Xuyên Á, Quận 12
 • Đường Cầu Lò Heo, Quận 12
 • Đường Đình Giao Khẩu, Quận 12
 • Đường Đỗ Quyên, Quận 12
 • Đường Đông Bắc, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 02, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 03, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 05, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 10, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 10B, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 11, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 12, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 14, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 17, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 2, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 21, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 3, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 30, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 32, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 42, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 45, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 5, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 6, Quận 12
 • Đường Đông Hưng Thuận 9, Quận 12
 • Đường HT 5, Quận 12
 • Đường 2, Quận 12
 • Đường DD11, Quận 12
 • Đường DD12, Quận 12
 • Đường DD4, Quận 12
 • Đường DD5, Quận 12
 • Đường ĐHT 10B, Quận 12
 • Đường ĐHT 45, Quận 12
 • Đường DN 10, Quận 12
 • Đường ĐT 1-2, Quận 12
 • Đường HT 13, Quận 12
 • Đường HT 17, Quận 12
 • Đường HT 18, Quận 12
 • Đường HT 22, Quận 12
 • Đường HT 23, Quận 12
 • Đường HT 26, Quận 12
 • Đường HT 27, Quận 12
 • Đường HT 31, Quận 12
 • Đường HT 32, Quận 12
 • Đường HT 35, Quận 12
 • Đường HT 37, Quận 12
 • Đường HT 39, Quận 12
 • Đường HT 44, Quận 12
 • Đường HT 45, Quận 12
 • Đường HT 47, Quận 12
 • Đường HT 48, Quận 12
 • Đường HT 49, Quận 12
 • Đường HT02, Quận 12
 • Đường số 13, Quận 12
 • Đường số 17, Quận 12
 • Đường số 30, Quận 12
 • Đường số 42, Quận 12
 • Đường số 5, Quận 12
 • Đường số 7, Quận 12
 • Đường T12, Quận 12
 • Đường T15, Quận 12
 • Đường TX 18, Quận 12
 • Đường TX 21, Quận 12
 • Đường TX 22, Quận 12
 • Đường TX 24, Quận 12
 • Đường TX 25, Quận 12
 • Đường TX 31, Quận 12
 • Đường TX 43, Quận 12
 • Đường TX 48, Quận 12
 • Đường Giang Cự Vọng, Quận 12
 • Đường Giáng Hương, Quận 12
 • Đường Hà Chương, Quận 12
 • Đường Hà Đặc, Quận 12
 • Đường Hà Huy Giáp, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 05, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 06, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 10, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 12, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 13, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 17, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 18, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 19, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 22, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 23, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 26, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 27, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 31, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 33, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 37, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 39, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 42, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 44, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 5, Quận 12
 • Đường Hiệp Thành 6, Quận 12
 • Đường Hương Lộ 80B, Quận 12
 • Đường Huỳnh Thị Hai, Quận 12
 • Đường Lâm Thị Hố, Quận 12
 • Đường Lê Đức Thọ, Quận 12
 • Đường Lê Thị Riêng, Quận 12
 • Đường Lê Văn Khương, Quận 12
 • Đường Liên Phường, Quận 12
 • Đường Nguyễn An Ninh, Quận 12
 • Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
 • Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 12
 • Đường Nguyễn Thành Vĩnh, Quận 12
 • Đường Nguyễn Thị Tràng, Quận 12
 • Đường Nguyễn Văn Giáp, Quận 12
 • Đường Nguyễn Văn Lượng, Quận 12
 • Đường Nguyễn Văn Quá, Quận 12
 • Đường Phan Văn Hớn, Quận 12
 • Đường Quán Tre, Quận 12
 • Đường Quang Trung, Quận 12
 • Đường Quốc Lộ 1A, Quận 12
 • Đường Quốc Lộ 22, Quận 12
 • Đường Song Hành, Quận 12
 • Đường Song Hành Quốc Lộ 22, Quận 12
 • Đường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
 • Đường Tân Chánh Hiệp 03, Quận 12
 • Đường Tân Chánh Hiệp 05, Quận 12
 • Đường Tân Chánh Hiệp 07, Quận 12
 • Đường Tân Chánh Hiệp 08, Quận 12
 • Đường Tân Chánh Hiệp 10, Quận 12
 • Đường Tân Chánh Hiệp 13, Quận 12
 • Đường Tân Chánh Hiệp 16, Quận 12
 • Đường Tân Chánh Hiệp 17, Quận 12
 • Đường Tân Chánh Hiệp 18, Quận 12
 • Đường Tân Chánh Hiệp 21, Quận 12
 • Đường Tân Chánh Hiệp 24, Quận 12
 • Đường Tân Chánh Hiệp 25, Quận 12
 • Đường Tân Chánh Hiệp 33, Quận 12
 • Đường Tân Chánh Hiệp 34, Quận 12
 • Đường Tân Chánh Hiệp 35, Quận 12
 • Đường Tân Chánh Hiệp 36, Quận 12
 • Đường Tân Chánh Hiệp 5, Quận 12
 • Đường Tân Thới Hiệp, Quận 12
 • Đường Tân Thới Hiệp 1, Quận 12
 • Đường Tân Thới Hiệp 10, Quận 12
 • Đường Tân Thới Hiệp 13, Quận 12
 • Đường Tân Thới Hiệp 15, Quận 12
 • Đường Tân Thới Hiệp 17, Quận 12
 • Đường Tân Thới Hiệp 2, Quận 12
 • Đường Tân Thới Hiệp 20, Quận 12
 • Đường Tân Thới Hiệp 21, Quận 12
 • Đường Tân Thới Hiệp 22, Quận 12
 • Đường Tân Thới Hiệp 6, Quận 12
 • Đường Tân Thới Hiệp 7, Quận 12
 • Đường Tân Thới Nhất, Quận 12
 • Đường Tân Thới Nhất 09, Quận 12
 • Đường Tân Thới Nhất 1, Quận 12
 • Đường Tân Thới Nhất 11, Quận 12
 • Đường Tân Thới Nhất 12, Quận 12
 • Đường Tân Thới Nhất 13, Quận 12
 • Đường Tân Thới Nhất 17, Quận 12
 • Đường Tân Thới Nhất 2, Quận 12
 • Đường Tân Thới Nhất 21, Quận 12
 • Đường Tân Thới Nhất 4, Quận 12
 • Đường Tân Thới Nhất 5, Quận 12
 • Đường Tân Thới Nhất 6, Quận 12
 • Đường Tân Thới Nhất 8, Quận 12
 • Đường TCH 22, Quận 12
 • Đường Thạnh Lộc 14, Quận 12
 • Đường Thạnh Lộc 15, Quận 12
 • Đường Thạnh Lộc 16, Quận 12
 • Đường Thạnh Lộc 17, Quận 12
 • Đường Thạnh Lộc 18, Quận 12
 • Đường Thạnh Lộc 19, Quận 12
 • Đường Thạnh Lộc 26, Quận 12
 • Đường Thạnh Lộc 29, Quận 12
 • Đường Thạnh Lộc 30, Quận 12
 • Đường Thạnh Lộc 31, Quận 12
 • Đường Thạnh Lộc 37, Quận 12
 • Đường Thạnh Lộc 41, Quận 12
 • Đường Thạnh Lộc 50, Quận 12
 • Đường Thạnh Lộc 54, Quận 12
 • Đường Thạnh Xuân 13, Quận 12
 • Đường Thạnh Xuân 14, Quận 12
 • Đường Thạnh Xuân 16, Quận 12
 • Đường Thạnh Xuân 22, Quận 12
 • Đường Thạnh Xuân 25, Quận 12
 • Đường Thạnh Xuân 38, Quận 12
 • Đường Thạnh Xuân 52, Quận 12
 • Đường Thới An, Quận 12
 • Đường Thới An 09, Quận 12
 • Đường Thới An 10, Quận 12
 • Đường Thới An 11, Quận 12
 • Đường Thới An 12, Quận 12
 • Đường Thới An 13, Quận 12
 • Đường Thới An 15, Quận 12
 • Đường Thới An 16, Quận 12
 • Đường Thới An 18, Quận 12
 • Đường Thới An 19, Quận 12
 • Đường Thới An 20, Quận 12
 • Đường Thới An 21, Quận 12
 • Đường Thới An 32, Quận 12
 • Đường Thới An 35, Quận 12
 • Đường Thới An 4, Quận 12
 • Đường Thới An 5, Quận 12
 • Đường Thới An 6, Quận 12
 • Đường Thới Tam Thôn 12, Quận 12
 • Đường Tỉnh Lộ 14, Quận 12
 • Đường Tỉnh Lộ 15, Quận 12
 • Đường Tỉnh Lộ 17, Quận 12
 • Đường Tỉnh lộ 28, Quận 12
 • Đường Tỉnh Lộ 29, Quận 12
 • Đường Tỉnh Lộ 31, Quận 12
 • Đường TL 16, Quận 12
 • Đường TL 27, Quận 12
 • Đường TMT 09, Quận 12
 • Đường Tô Ký, Quận 12
 • Đường Tô Ngọc Vân, Quận 12
 • Đường Trung Mỹ Tây, Quận 12
 • Đường Trung Mỹ Tây 05, Quận 12
 • Đường Trung Mỹ Tây 08, Quận 12
 • Đường Trung Mỹ Tây 1, Quận 12
 • Đường Trung Mỹ Tây 12, Quận 12
 • Đường Trung Mỹ Tây 13, Quận 12
 • Đường Trung Mỹ Tây 18A, Quận 12
 • Đường Trung Mỹ Tây 2A, Quận 12
 • Đường Trung Mỹ Tây 5, Quận 12
 • Đường Trung Mỹ Tây 6A, Quận 12
 • Đường Trung Mỹ Tây 9A, Quận 12
 • Đường Trường Chinh, Quận 12
 • Đường Vườn Lài, Quận 12

Đây là tên các con đường mà thongtacboncauquan12.info đã tổng hợp cho các bạn. Các góp ý về tên đường ở Quận 12 vui lòng liên hệ ngay để chúng tôi cập nhật chi tiết hơn bạn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.